World Energy Focus                                 World Energy Inside

                                                                                        World Energy Inside (Февраль 2017)

                                                                                        World Energy Inside (Март 2017)

World Energy Focus #32 (Апрель 2017)                               World Energy Inside (Апрель 2017)

World Energy Focus #33 (Май 2017)                                    World Energy Inside (Май 2017)

World Energy Focus #34 (Июнь 2017)                                  World Energy Inside (Июнь 2017) 

World Energy Focus #35 (Июль 2017)                                  World Energy Inside (Июль 2017)

World Energy Focus #36 (Август 2017)                                 World Energy Inside (Август 2017)